MODULE 1

Terug naar de kern in jezelf

In de eerste module gaan wij aan de slag met een deepdive om vanuit de kern een plan te maken voor jouw bedrijf vanuit je eigen kracht!
Gun jezelf hier een aantal weken voor om naar binnen te keren in jezelf. Het doel van deze module is vooral om je even stil te laten staan.
We zijn als ondernemer vaak zo aan het doorrennen dat we vergeten om stil te staan bij wat er binnenin ons leeft.
Bij de verlangens in ons hart, de vragen die we hebben en de antwoorden die we zoeken.
Terwijl in dat stilstaan zoveel waarde, richting en focus zit.

Focus die ons gaat helpen om van onze dromen ook daadwerkelijk een
kloppende online programma te creëren en lanceren!